Praca z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera w domu

Cena: 496,49 zł

Autyzm, w zależności od stopnia nasilenia, dotyka rozmaite obszary funkcjonowania dziecka. Do spektrum zaliczamy dziś zarówno autyzm z nasilonymi objawami, jak i Zespół Aspergera. Prócz nieharmonijnego rozwoju poznawczego i emocjonalnego, pojawiają się także problemy z przetwarzaniem bodźców i integracją sensoryczną.

Najbliższym terapeutą dziecka jest rodzic. Niestety zrozumienie specyfiki tego zaburzenia nie zawsze jest łatwe, choć to właśnie rodzic jako pierwszy zastanawia się, co może zrobić, by pomóc dziecku? Jakie kroki można podjąć, aby ułatwić mu codzienne funkcjonowanie?

Stąd pomysł na merytoryczny kurs, przygotowany przez praktyków zajmujących się osobami ze spektrum. Dzięki niemu zdobędziesz wiedzę z zakresu zaburzeń związanych z autyzmem i dowiesz się, jakie działania terapeutyczne można zastosować w pracy z dzieckiem.

Patroni

Kurs „Praca z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera w domu” został przygotowany z myślą o rodzicach dzieci ze spektrum autyzmu. Trwa on 10 godzin i odbywa się w wygodnej formule online, dzięki której możesz czerpać wiedzę o dogodnej porze dnia, z każdego miejsca z dostępem do internetu.

W ramach warsztatów otrzymasz aż 50 minut nagrań w formie video, zawierających praktyczne wskazówki, gotowe zabawy i ćwiczenia

do wykonywania z dzieckiem w domu i praktyczne narzędzia do pracy terapeutycznej.

W materiałach omówiono wiele ważnych zagadnień, takich jak:

  • W jaki sposób rozpoznać u dziecka typowe objawy i za pomocą jakich narzędzi diagnostycznych rozpoznaje się spektrum?
  • Jak pracować z dzieckiem, u którego występują zaburzenia sensoryczne?
  • Jakimi metodami pracy posługują się podczas terapii specjaliści?
  • W jaki sposób radzić sobie ze skomplikowanymi zachowaniami u dziecka?
  • Jak przedstawić dziecku oddziaływania terapeutyczne jako coś pożądanego i pozytywnego?
  • Na co powinniśmy zwracać uwagę podczas zajęć indywidualnych i grupowych dla osób ze spektrum?
  • Jak uczyć dziecko czynności samoobsługowych?

Podobne produkty