Paulina Mikołajczyk

Psycholog i neuropsycholog, absolwentka Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Pracowała również jako nauczyciel wspomagający oraz terapeuta w placówkach integracyjnych. Obecnie współpracuje terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w poradniach psychologicznych.