Zbigniew Ejchost

Absolwent Uniwersytetu im. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną w Warszawie. Magister Studiów nad Rodziną w zakresie psychologii rodziny. Certyfikowany psychoterapeuta w Terapii Systemowej, trener umiejętności prospołecznych, mediator sądowy w sądzie rodzinnym, wieloletni pracownik ośrodka adopcyjnego oraz Domu Samotnej Matki, prowadzi poradnię dla dorosłych adoptowanych. Współorganizator zjazdów rodzin adopcyjnych. Aktualnie prowadzi samodzielną praktykę psychoterapeutyczną. Współautor i trener programu szkoleniowego dla kandydatów do przysposobienia dziecka: „Bezpieczny Port”. Współautor i trener programu szkoleniowego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej „Bezpieczna Przystań”.