Andrzej Senderski

Lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Twórca programu do diagnostyki i rehabilitacji centralnych zaburzeń słuchu Neuroflow ATS. Kształcił się m.in. w Stanach Zjednoczonych w Klinice Audiologii i Logopedii Brigham Young University, gdzie również prowadził badania z zakresu audiologii i elektrofizjologii słuchu. Obecnie pracuje w oddziale Otolaryngologii i Pediatrii WUM. Za pionierskie dokonania w zakresie wykorzystania internetu i programów multimedialnych do powszechnych badań słuchu i mowy otrzymał nagrodę zespołową Ministra Zdrowia, a w 2006 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za osiągnięcia w Służbie Zdrowia. Dzięki współpracy z firmą APD – Medical jego idee i rozwiązania mogą być wdrażane do praktyki klinicznej, by pomagać dzieciom w całej Polsce rozwijać ich potencjał.