Anna Kolan-Zwolińska

Psycholog. W 2002 r. ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Od tego czasu swoją praktykę zawodową związała z pracą z osobami ze spektrum autyzmu. Od około 10 lat zajmuje się diagnozowaniem w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Związana z kilkoma ośrodkami w Poznaniu wyspecjalizowanymi w diagnozowaniu spektrum autyzmu, cały czas ucząc się i podnosząc swoje kwalifikacje. Oprócz diagnozowania zajmuje się także wsparciem psychologicznym po diagnozie, prowadząc konsultacje terapeutyczne i psychologiczne. Na co dzień mama trójki dzieci i miłośniczka aktywnego spędzania wolnego czasu w towarzystwie natur