Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

Cena: 179,00 zł

Trening Umiejętności Społecznych, czyli TUS, robi zawrotną karierę wśród terapii dla dzieci i młodzieży. Poprowadzony indywidualnie z konkretnym dzieckiem lub z grupą ma sprawić, że dziecko lepiej będzie komunikować się z innymi, radzić sobie w bardziej skomplikowanych sytuacjach społecznych, jak konflikty i nieuczciwe traktowanie oraz rozwijać umiejętności społeczne (nawiązywanie znajomości, kontakt wzrokowy itp.). Warto pamiętać, że rozwój umiejętności społecznych to jeden z ważniejszych celów kształcenia dziecka.

W trakcie specjalistycznego kursu poznasz lepiej cele i zasady prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych – dowiesz się między innymi, w jakim trybie prowadzić zajęcia TUS, jaki jest zakres prowadzenia treningu kompetencji społecznych oraz jak przebiega rozwój umiejętności społecznych w różnym wieku.

Patroni

Specjalistyczny kurs dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów oraz terapeutów „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży” wyposaży Cię w wiedzę, dzięki której przeprowadzisz wartościowe zajęcia rozwijające kompetencje, potrzebne do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

W programie kursu między innymi:

  • Ocena kompetencji komunikacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, uczniów z ADHD, z zaburzeniami mowy oraz dzieci nieśmiałych i wycofanych.
  • Metody i narzędzia stosowane podczas TUS.
  • Wiedza pomocna do przygotowania strategii terapeutycznych, które wykorzystasz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.
  • Organizacja zajęć grupowych w taki sposób, aby Trening Umiejętności Społecznych przyniósł efekty i był dostosowany do potrzeb uczestników.
  • Bajki terapeutyczne i scenariusze zajęć do pobrania.

 

Kurs zawiera takie materiały, jak ponad godzinę nagrań video zawierających ważne wskazówki, pakiet materiałów do pobrania, wśród których znajdują się między innymi artykuły, ulotki, scenariusze zajęć oraz bajki terapeutyczne oraz certyfikat poświadczający uczestnictwo w kursie.