Marta Pindral

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka terapii schematu z doświadczeniem pracy z klientami dorosłymi i dorastającą młodzieżą. Od 2008 r. pomaga osobom w depresji, w trudnych sytuacjach życiowych, w długotrwałym stresie. Prowadzi terapię indywidualną osób cierpiących na zaburzenia lękowe (ataki paniki, lęk uogólniony, fobia społeczna lub inne fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne). Szczególne doświadczenie ma w pracy z osobami długotrwale chorującymi, narażonymi na stres związany z chorobą lub w lęku o zdrowie. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym w CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre.