Monika Stroińska

Gerontopsycholog, założycielka Centrum Montessori Senior. Absolwentka Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu Montpellier 3, gdzie otrzymała tytuł magistra psychopatologii i neuropsychologii starzenia się. Specjalizuje się w niefarmakologicznych terapiach zaburzeń zachowania oraz w interwencjach usprawniających funkcjonowanie poznawcze u osób z zaburzeniami neuropoznawczymi, www.centrum-montessori-senior.pl