Alicja Kusiak-Brownstein

Dr specjalizuje się w terapii traum złożonych. Uzyskała doktorat z historii na University of Michigan w Ann Arbor (USA). Specjalizowała się w historii kobiet, queer, płci i męskości, publikując w językach polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Była wykładowczynią m.in. na University of Notre Dame oraz w Moscow School of Social and Economic Sciences. Magisterium z zakresu psychoterapii społecznej uzyskała na University of Chicago. Jako psychoterapeutka pracowała m.in. z Czarnymi gejami, trans kobietami i biseksualnymi mężczyznami żyjącymi z zakażeniem HIV w Chicago; z amerykańskimi weteranami wojskowymi, w tym z ofiarami seksualnej traumy wojskowej (MST), w Edward Hines, Jr. VA Hospital w Chicago oraz w ośrodku dla bezdomnych i uzależnionych weteranów w Detroit; z Czarną młodzieżą doświadczoną przemocą policyjną i gangsterską z tzw. miasta wewnętrznego w Chicago. Od marca 2022 r. prowadzi grupę konsultacyjną/introwizyjną dla psychoterapeutów ukraińskich znajdujących się w Ukrainie i poza nią, praktykując psychoterapię w USA. Jest współfundatorką i prezeską non-profitowej organizacji Numa, Inc., promującej zdrowie psychiczne i zaangażowanej w pomoc humanitarną.