Maria Forycka

Neuropsycholog, psycholog kliniczny (zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją funkcji poznawczych u dzieci i dorosłych).