Renata Gołębiowska

Zajmuje się diagnozą kliniczną i funkcjonalną, terapią dzieci i młodzieży z autystycznym spektrum zaburzeń oraz innymi zaburzeniami pochodzenia CUN oraz konstruuje programy terapeutyczne. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy na kursach i warsztatach. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Od 2003 roku prowadzi szkolenia dla profesjonalistów i rodziców oraz warsztaty dla rad pedagogicznych.