Zenobia Bogdanowska

Logopeda, edukator (specjalizacja w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logorytmiki, emisji głosu, terapii pedagogicznej), terapeuta JIAS, Neuroflow ATS. Jest autorką i współautorką programów wspomagania rozwoju słuchu i mowy dzieci oraz wsparcia ich rodziców, artykułów o tematyce psychoedukacyjnej, innowacji pedagogicznych. Konsultantka multimedialnych programów edukacyjnych. Współtworzy materiał językowy Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow.