Agnieszka Łucjanek

Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Pracownik diagnostycznej Poradni dla Dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Koordynator merytoryczny zespołu terapeutów Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar, w której dzieci i młodzież z objawami ze spektrum autyzmu uczestniczą w Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi zajęcia grupowe TUS, terapię indywidualną, konsultacje rodzinne.