Piotr Ognik

Psycholog; wieloletni nauczyciel akademicki UAM, prowadził zajęcia z zakresu neuropsychologii oraz neuronauki; staże naukowe odbywał w Polsce oraz w Wlk. Brytanii; praca doktorska dotyczyła padaczki i plastyczności mózgu; od 35 lat prowadzi prywatny ośrodek neuropsychologii, pracuje z dziećmi i dorosłymi; zajmuje się też psychologią sportu. Autor dziękuje pani mgr Weronice Chruszczyńskiej za pomoc w przygotowaniu tego tekstu do druku.