Psychologia w Praktyce nr 34

Cena: 29,00 zł

W lipcowym wydaniu czasopisma Psychologia w Praktyce piszemy o pracy z osobami LGBTQ+. Mimo tak widocznego zwrotu w podejściu do osób LGBTQ+ nadal wielu specjalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce nie zmienia swojego sposobu pracy z klientami o orientacji nieheteronormatywnej lub osobami niebinarnymi i transpłciowymi.

Zauważmy jednak, że obraz ten systematycznie ulega zmianie, czego przejawem jest wzrastająca liczba gabinetów psychoterapeutycznych określających się jako „przyjazne LGBT”, co sugeruje, że pracujący w niej specjaliści odwołują się do nurtu, który określany jest jako terapia afirmatywna.

Jak być uważnym i wrażliwym na pracę z osobami LGBTQ+?

Zapraszamy do lektury!

Patroni

W lipcowym numerze czasopisma "Psychologia w Praktyce" skupiamy się na temacie pracy z osobami LGBTQ+. Pomimo widocznego postępu w podejściu do tych osób, nadal istnieje wyraźna potrzeba zmiany sposobu pracy wielu specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o klientów o nieheteronormatywnej orientacji lub osoby niebinarne i transpłciowe.

Badanie przeprowadzone przez Iniewicza i Grabskiego stanowi dobitny przykład tego zjawiska. W badaniu tym wzięło udział blisko dwustu psychoterapeutów, z czego prawie połowa udzieliła odpowiedzi sugerującej, że homoseksualność jest nieprawidłowym wariantem rozwoju. Jest to odzwierciedlenie utrwalonych stereotypów i braku wiedzy na temat różnorodności orientacji i tożsamości płciowej.

Niemniej jednak, należy zauważyć, że obraz ten powoli się zmienia. Współcześnie obserwujemy wzrost liczby gabinetów psychoterapeutycznych, które identyfikują się jako "przyjazne LGBT". To wskazuje na ewolucję podejścia i podejmowanie starań przez specjalistów, aby wypracować bardziej wszechstronne i otwarte metody terapii, często nazywane terapią afirmatywną.

Kluczowym pytaniem jest, jakie kroki można podjąć, aby stać się bardziej uważnym i wrażliwym terapeutą pracującym z osobami LGBTQ+. Oto kilka sugestii:

  • Edukacja i świadomość: Kluczowe jest posiadanie solidnej wiedzy na temat różnorodności seksualnej i tożsamości płciowej. Dążenie do zrozumienia różnic pomiędzy orientacjami i tożsamościami płciowymi oraz rozpoznanie wyzwań, z jakimi borykają się osoby LGBTQ+, stanowi fundament pracy terapeutycznej.
  • Otwartość i empatia: Tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pacjenci mogą swobodnie wyrażać swoje uczucia i doświadczenia, jest kluczowe. Zrozumienie ich punktu widzenia oraz okazywanie empatii może pomóc w nawiązaniu efektywnej relacji terapeutycznej.
  • Unikanie założeń: Ważne jest, aby nie zakładać, że wszyscy klienci LGBTQ+ mają podobne doświadczenia czy potrzeby. Każda osoba jest unikalna, a terapeuta powinien być gotowy do słuchania i reagowania na indywidualne historie i potrzeby.
  • Uwzględnianie kontekstu kulturowego: Tożsamość i doświadczenia LGBTQ+ różnią się w zależności od kontekstu kulturowego, religijnego i społecznego. Terapeuta powinien być świadomy tych różnic i wykazywać szacunek dla tła kulturowego swoich pacjentów.
  • Rozwijanie kompetencji: Nieustanne doskonalenie swoich umiejętności w obszarze pracy z osobami LGBTQ+ jest istotne. Współpraca z mentorami, uczestnictwo w szkoleniach i czytanie materiałów naukowych to ważne kroki na tej drodze.

Podsumowując, coraz więcej specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego w Polsce dąży do poprawy swojego podejścia do osób LGBTQ+. Właściwe wykształcenie, empatia, otwartość i praca nad własnymi przekonaniami to kluczowe elementy, które mogą pomóc terapeutom w tworzeniu bezpiecznego i wspierającego środowiska dla swoich klientów LGBTQ+.

Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Podobne produkty