Ewa Woydyłło

Doktor nauk humanistycznych, jest psychologiem, zajmuje się terapią osób uzależnionych. W ramach Fundacji im. Stefana Batorego kieruje Regionalnym Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Napisała wiele książek, m.in.: W zgodzie ze sobą; Rak duszy. O alkoholizmie; Ludzie, ludzie…; a ostatnio Strata. Przejdźmy to razem.