Maria Król-Fijewska

Jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, superwizorem psychoterapii i treningu grupowego. Stworzyła polską wersję treningu asertywności. Jest ekspertem w zakresie psychologicznej pracy nad zmianą zachowań. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, a także treningi i warsztaty. Napisała wiele książek, m.in.: Tam i stamtąd. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia od alkoholu oraz Trening asertywności; Stanowczo, łagodnie, bez lęku.