Cezary Żechowski

Autor jest lekarzem medycyny, psychiatrą dzieci i młodzieży. Zajmuje się zaburzeniami odżywiania się, zaburzeniami osobowości, kulturowymi aspektami zaburzeń psychicznych i psychoanalizą. Jest asystentem w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ma 35 lat. Interesuje go filozofia, literatura, sztuka, ornitologia.