Wojciech Łukasz Dragan

Profesor psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (do IX 2022, od X 2022 na Uniwersytecie 
Jagiellońskim) – jego zainteresowania naukowe obejmują uwarunkowania zmienności w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Współredaktor zbioru naukowego poświęconego uwarunkowaniom i konsekwencjom zróżnicowania w orientacji seksualnej  Orientacja seksualna: źródła i konteksty, wydanego w 2020 r. przez Wydawnictwo Naukowe Scholar.