Artur Cedro

Dr n. med.; jest psychiatrą, adiunktem w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępcą kierownika kliniki do spraw dydaktycznych. Oprócz pracy na oddziale prowadzi zajęcia z psychiatrii dla studentów II Wydziału Lekarskiego.