Dr Emilia Rutkowska

Dr Emilia Rutkowska jest psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Kieruje Całodobowym Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinie, jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Od kilku lat prowadzi psychoterapię grupową kobiet uzależnionych w pogłębionym etapie terapii, zajmuje się badaniem funkcjonowania rodzin z uzależnioną kobietą.