Aleksandra Kubala-Kulpińska

Pedagog, terapeuta, trener, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych
oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli.