Paweł Jankowski

Psycholog klinicysta, psychoterapeuta integratywny, dyplomowany seksuolog; w praktyce klinicznej i seksuologicznej łączy współczesną terapię psychodynamiczną z terapią poznawczo-behawioralną i schematu, terapią systemową, terapią skoncentrowaną na uważności i współczuciu oraz terapią afirmatywną; kierownik i superwizor wewnętrzny Wrocławskiej Psychoporadni – Poradni Zdrowia Psychicznego i Seksualnego; specjalista rekomendowany przez Kampanię Przeciw Homofobii; superwizor zespołu pomocy psychologiczno-seksuologicznej w Kulturze Równości we Wrocławiu; we współpracy z Uniwersytetem SWPS prowadzi badania z zakresu psychotraumatologii; członek Polskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pytania do autora można kierować na: pawel@jankowski.edu.pl.