Modelowe zachowania w pracy z lękiem poizolacyjnym cz.2

Cena: 49,00 zł

Człowiek z natury jest istotą społeczną, dlatego niesłychanie ważny dla jego funkcjonowania jest kontakt z drugim człowiekiem. Kontakt ten przybiera formę różnego rodzaju interakcji społecznych z innymi ludźmi czy tworzonych relacji – z rodziną lub przyjaciółmi.

Istotą kontaktów międzyludzkich jest wzajemność, która daje poczucie wspólnotowości i współzależności. Jest to element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, ale też rozwoju dziecka czy nastolatka. W obliczu wyzwań, które obecnie stawia rzeczywistość, warto więc szczególną uwagę zwrócić na problem lęku poizolacyjnego, który może wystąpić u dziecka lub nastolatka, aby skutecznie go diagnozować i wdrożyć odpowiednie metody terapeutyczne.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie skutki dla funkcjonowania klienta ma ograniczenie kontaktów z drugim człowiekiem?
  • Jakie zachowania dziecka mogą świadczyć o początkach trudności wynikających z izolacji czy ograniczenia kontaktów społecznych?
  • Jak radzić sobie z trudnościami w relacjach, funkcjonowaniu w społeczeństwie i zachowaniu dziecka w obliczu skutków izolacji?
  • Jak wykorzystać kontakt z naturą do wspierania funkcjonowanie dziecka lub nastolatka?
  • Jak pomóc klientowi w znalezieniu sposobu na funkcjonowanie i odnalezienie się w nowej, zmienionej rzeczywistości?

Podobne produkty