Tomasz Grzyb

- jest psychologiem, pracownikiem naukowym SWPS. Napisał wiele artykułów naukowych z dziedziny psychologii społecznej, wpływu społecznego i marketingu, m.in. współautor „Let’s dialogue about penny”, opublikowanego w „Journal of Applied Social Psychology”. Łączy pracę naukową z praktyką marketingową, zwłaszcza w dziedzinie badań rynku oraz skuteczności reklamy. Zainteresowania badawcze koncentruje w obszarach praktycznego wpływu na zachowania oraz technik wpływu społecznego.