Mirosława Huflejt-Łukasik

jest psychologiem, psychoterapeutką i coachem, superwizorem psychoterapii i coachingu, twórczynią podejścia wielopoziomowego (Multi-Level Coaching). Pracuje na Wydziale Psychologii UW. Zajmuje się związkiem między samoregulacją i strukturą Ja, a także możliwością zmian. Napisała m.in. książkę Ja i procesy samoregulacji.