Rafał Ohme

pracuje w SWPS w Warszawie, kieruje Pracownią Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii PAN. Założył firmę naukową LABoratory [&] Co, która tworzy nowe metody badań zachowań konsumenckich. Autor Podprogowych informacji mimicznych (2003).