Andrzej Wiśniewski

jest doktorem filozofii, superwizorem treningu psychologicznego i psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczył się psychoterapii w Poradni Synapsis. Prowadzi terapię rodzinną, małżeńską i indywidualną. Kieruje Studium Terapii Rodzin. Razem z Katarzyną Grocholą napisał książki: "Związki i rozwiązki miłosne" oraz "Gry i zabawy małżeńskie i pozamałżeńskie". Pracuje w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.