Irena Namysłowska

lekarz psychiatra, terapeuta rodziny, kieruje Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, mama dwojga dorosłych już dzieci i babcia Jasia