Elaine Aron

jest psychologiem klinicznym. Zajmuje się badaniem wysokiej wrażliwości, napisała kilka książek na ten temat, m.in. Wysoko wrażliwi oraz Wysoko wrażliwe dziecko. Razem z mężem, Arthurem Aronem, prowadzi też badania w obszarze psychologii miłości i bliskich relacji.