Edyta Żmuda

Redaktor Naczelna czasopism "Charaktery" oraz "Psychologia w Praktyce"