Tomasz Mazur

Dr; jest filozofem, współczesnym praktykującym stoikiem, autorem książek, artykułów i esejów. W 2009 roku założył nieformalne Centrum Praktyki Stoickiej, współpracuje przy tworzeniu internetowej platformy edukacji stoickiej Stoic Way. Prowadzi stoickie warsztaty, seminaria i wykłady motywacyjne.