Robert Cialdini

Jest emerytowanym profesorem psychologii i marketingu na Arizona State University, prezesem firmy Influence at Work. Prowadzi badania nad wpływem społecznym. Jest autorem wielu książek, m.in. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka oraz Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego.