Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska

Jest magistrem matematyki i profesorem psychologii; kieruje Katedrą Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Napisała kilkanaście książek; ostatnia to monografia Psychologiczne ograniczenia. Jej pasją jest psychologiczny audyt warunków pracy.