Piotr Sztompka

pracuje w Instytucie Socjologii UJ i w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Jest też członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Za książki "Socjologia. Analiza społeczeństwa" oraz "Socjologia zmian" otrzymał w 2006 roku Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwaną polskim Noblem. Rok później ukazało się znakomite "Zaufanie. Fundament społeczeństwa".