Bestseller

Psychoedukacja Asertywność. Stres. Emocje. Samoocena. Komunikacja interpersonalna.

Cena: 49,90 zł

Publikacja poświęcona jest zagadnieniom z zakresu psychoedukacji. Każdy blok tematyczny składa się z krótkiej części teoretycznej, jak również ćwiczeń i kart pracy do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami szkoły podstawowej, a także szkół ponadpodstawowych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:


- W jaki sposób realizować zagadnienia z zakresu psychoedukacji?
- Jakie ćwiczenia i karty pracy możesz wykorzystać w codziennej pracy z uczniami szkoły podstawowej, a także szkół ponadpodstawowych?
- W jaki sposób możesz urozmaicić swoją codzienną pracę z uczniami szkoły podstawowej, a także szkół ponadpodstawowych?
- Jakie metody i techniki przyczynią sią do utrwalenia przekazywanej teorii?
- W jaki sposób pomóc zrozumieć uczniom przeżywane przez nich emocje?
- Jakie sposoby radzenie sobie z emocjami możesz zaproponować uczniom?
- Jakie narzędzia i pomoc realizować podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i psychoedukacyjnych?
- Za pomocą jakich metod i technik realizować komunikację interpersonalną?
- Jakimi metodami i technikami rozwijać asertywność u dzieci?
- Jakimi metodami i technikami przeciwdziałać stresowi i negatywnym emocjom u dzieci?