Dr Hab. Jan Chodkiewicz

Dr Hab., prof. UŁ, jest psychologiem klinicznym, pracuje w Zakładzie Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się psychologią zdrowia, uzależnieniami, terapią poznawczo-behawioralną, zaburzeniami afektywnymi i depresją mężczyzn. Napisał m.in. Psychologia zdrowia oraz Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu (z Krzysztofem Gąsiorem).