Bogdan Wojciszke

Autor kieruje Instytutem Psychologii PAN i wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się m.in. dynamiką związków interpersonalnych. Napisał wiele książek, np.: „Teorie schematów społecznych”, „Psychologia miłości”, „Człowiek wśród ludzi”. Interesuje się historią starożytną.