Jarosław Jagieła

autor jest pedagogiem i psychoterapeutą, profesorem w Instytucie Pedagogiki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Interesuje się nowoczesnymi sposobami kształcenia pedagogów oraz rozwijaniem umiejętności terapeutycznych i interpersonalnych wśród nauczycieli. Napisał m.in.: Gry psychologiczne w szkole i Jedynak w szkole