dr Małgorzata Kuberska-Kędzierska

Autorka jest psychoterapeutką i specjalistką chorób wewnętrznych, diabetologii i kardiologii. Jej praca doktorska była poświęcona kardiodiabetologii. Od 26 lat pomaga pacjentom w sposób holistyczny, pamiętając o nierozerwalnych związkach duszy i ciała. Autorka książki Ile ważą emocje.