Kim są dorosłe dzieci alkoholików (DDA)?

Alkoholizm to wyniszczające uzależnienie, które nie wpływa wyłącznie na samego alkoholika. Innymi ofiarami są bliscy i rodzina uzależnionego, a w szczególności dzieci, których dorastanie znacząco odbiega od „normy”, co może rzutować na ich późniejsze życie. Kim są dorosłe dzieci alkoholików i z czym muszą się mierzyć?

DDA – jakie są dorosłe dzieci alkoholików?

Alkoholizm nie jest chorobą jednostki, a całej rodziny. Dzieci pochodzące z rodzin, gdy jeden (lub oboje) rodziców nadużywał alkoholu, będą musiały latami mierzyć się ze skutkami rodzicielskiego uzależnienia. Co najgorsze, temat dorosłych dzieci alkoholików nie jest problemem błahym, rzadkim czy niepopularnym – według statystyk co czwarty Polak ma problem alkoholowy. Rodziny z problemem alkoholowym nie realizują swoich podstawowych obowiązków względem dzieci: nie gwarantują poczucia bezpieczeństwa, nie stawiają dobra dziecka na pierwszym miejscu (to miejsce zawsze będzie piastował alkohol), przekazują niewłaściwe wzorce społeczne i emocjonalne. Oprócz tego dochodzi do zaburzeń relacji, a w zależności od nasilenia problemu alkoholowego mogą występować akty agresji, przemocy lub totalnej bierności wobec dzieci i bliskich. 

Dzieci z takich rodzin nie mają „beztroskiego” dzieciństwa, a niejednokrotnie muszą bardzo szybko wydorośleć. Czym się to objawia? W przypadku najstarszego dziecka, może wystąpić przejęcie obowiązków rodziny tj. robi zakupy, zajmuje się domem i młodszym rodzeństwem, stara się nie sprawiać problemów wychowawczych będąc wzorowym uczniem, dba o regularne opłacanie rachunków, rezygnuje ze swoich celów na rzecz bliskich, a także ukrywa swoje uczucia, starając się „być dzielnym”. 

W innym przypadku mogą nastąpić zupełnie inne realia. Dziecko ma tendencję do izolacji od otoczenia, wycofuje się i chętnie przebywa w świecie swoich fantazji. Czasami dochodzi również do wypierania problemu i udawania, że wszystko jest w porządku. Nie możemy również zapominać, że w zależności od osobowości dziecka i danej sytuacji rodziny, kształtuje się indywidualny charakter dziecka alkoholika. W przypadku aktywnej i intensywnej przemocy domowej wynikającej z alkoholizmu rodziców dziecko może być płaczliwe i zalęknione, lub przejawiać odmienny rys zachowawczy – powiela agresywne zachowania, przejawia buntownicze nastawienie i nie kontroluje swoich emocji, przez co może również sięgać po używki (nie tylko alkohol). Na tak skrajne zachowania i codzienność są narażone dzieci alkoholików, dlatego nic dziwnego, że powyżej wymienione elementy nie znikają wraz z dojrzewaniem i dorosłością. 

Czym dokładnie charakteryzują się dzieci alkoholików w dorosłym życiu i z jakimi problemami się borykają?

Dzieci dorosłych alkoholików – cechy

Jakie są dzieci alkoholików? Mimo że każdy z nas jest inny i w odmienny sposób radzi sobie z trudnościami czy przeżywa dane sytuacje, dzieci alkoholików w dorosłym życiu wyróżniają się pewną grupą cech i zachowań, które wskazują na ciężki etap dzieciństwa wynikający z alkoholizmu opiekuna. Oto niektóre z nich:

Dorosłe dzieci alkoholików – cechy rozpoznawcze

1.

Nadmierna odpowiedzialność za siebie i otoczenie. Chęć kontrolowania każdego elementu życia lub zachowanie przeciwstawne: całkowity brak kontroli nad własnym życiem.
2. Trudność w nawiązywaniu bliskich relacji – partnerskich i przyjacielskich. Wynika to z braku naturalnych wzorców oraz lęku przed odrzuceniem, zranieniem i braku poczucia bezpieczeństwa. Niektóre dzieci z rodzin alkoholowych nigdy nie zaznały prawdziwej rodzicielskiej miłości i troskliwości, dlatego w dorosłym życiu nie potrafią dążyć w relacji do osiągania tego stanu w sposób wzajemny.
3. Tendencja do kłamania, nawet jeśli nie ma takiej konieczności. Wynika to z przyzwyczajenia okresu dzieciństwa, a także służy za narzędzie rozwiązywania napiętych sytuacji. Panuje zasada „skłamię, by było dobrze”.
4. Nienaturalna, silna potrzeba akceptacji ze strony otoczenia/partnera.
5. „Syndrom bohatera”, który towarzyszył w okresie dzieciństwa, może przetrwać w dorosłości. W następstwie tego, DDA staje się opiekunem wszystkich i dla wszystkich, co wiąże się z dostosowywaniem własnego życia do potrzeb innych (przyjaciół, partnera, rodzeństwa, współpracowników).
6. Silna potrzeba przetrwania. DDA może wydawać się „człowiekiem ze stali”, które nie poddaje się pomimo przeciwności. Dla otoczenia ukazuje się jako osoba, która nie boi się ryzyka, problemów i zagrożeń. W rzeczywistości żyje w ogromnym stresie, napięciu i lęku, ukrywając je przed światem.
7. Powracające lęki, koszmary nocne, niemożność czerpania przyjemności z rozrywki lub strefy intymnej. Często towarzyszy mu poczucie winy, że spotyka go coś dobrego.
8. Czasami może dochodzić do niechęci tworzenia relacji partnerskiej i rodziny. Obawa, że trafi się na partnera podobnego rodzicom, jest zbyt paraliżująca.
9. Pragnienie stworzenia rodziny idealnej, co przekłada się na jej kontrolowanie i bycie surowym w momencie nieprawidłowości np. dziecko nie jest wzorowym uczniem lub ma odmienne poglądy od rodziciela. Niszczenie „idealnej wizji rodziny” wpływa na DDA destrukcyjnie i może nasilać wybuchy złości i frustracji.

Powyższe cechy dzieci alkoholików w dorosłym życiu mogą przyjmować rozmaite formy, mieć indywidualny schemat oraz strukturę, jednak będą nieprzerwanie się nawarstwiać, bez odpowiedniej pomocy.

Dorosłe dzieci alkoholików – terapia i pomoc

Nie da się cofnąć straconego czasu i sprawić, by DDA przeżyło dzieciństwo na nowo, unikając tym sposobem wielu dysfunkcji czy traum. Można jednak zniwelować ich skutki dzięki psychoterapii z doświadczonym specjalistą. Na czym ona polega? Każda terapia wygląda inaczej i musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb. W jednym przypadku może wiązać się z regularnymi sesjami, które mają nauczyć DDA rozumienia swoich uczuć. Ponieważ dorosłym dzieciom alkoholików często permanentnie towarzyszą negatywne emocje, psycholog podpowie, jak sobie z nimi radzić. 

Tak, jak wspomnieliśmy w tabeli, dorosłe dzieci alkoholików w związkach mogą przejawiać nieodpowiednie nastawienie lub brak umiejętności okazywania swoich uczuć. Wówczas skuteczna może być terapia dla par z udziałem terapeuty rodzinnego bądź seksuologa. Na sesjach dorosłe dziecko alkoholika, a także jego druga połówka uczą się, jak rozmawiać z partnerem o problemach w związku, jak lepiej się rozumieć i jak wyciszać swoje obawy. Takie ukierunkowanie i wsparcie terapeuty może wesprzeć wiele par w pokonaniu trudności czy nieporozumień. 

Korzystne jest również uczestniczenie w zajęciach warsztatowych, podczas których partnerzy mogą praktycznie ćwiczyć sugestie specjalistów, wprowadzając je od razu w czyn. Jeśli jako DDA lub jego partner macie opory przed uczestniczeniem na żywo w takich zajęciach, możecie skorzystać z udogodnień technologicznych. W jaki sposób? Dorosłe Dzieci Alkoholików, multimedialne warsztaty psychologiczne  – to warsztaty multimedialne, które zostały opracowane przez specjalistów swoich dziedzin. Zawierają one materiały wideo, ćwiczenia i porady, które łatwo wdrożycie w życie. Dużym plusem tego typu narzędzi jest stały dostęp do nich, dzięki czemu możecie w każdej chwili wrócić do konkretnych porad czy materiałów. 

Dorosłe dzieci alkoholików muszą mierzyć się z licznymi obciążeniami emocjonalnymi, jednak nie muszą być na nie skazani przez resztę życia. Warto walczyć o swoje szczęście i budować relacje, które dają komfort, poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Kluczem do tego jest jednak dostrzeganie problemów i chęć zmian. Jeśli zatem ten artykuł dotyczy Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich, nie wahaj się działać i walczyć! Nawet najmniejszy wysiłek staje się krokiem do sukcesu, którego jako Redakcja, szczerze życzymy! 

Bibliografia: 

  1. Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej, Jan Chodkiewicz, Agata Wilska, Alkoholizm i Narkomania 2008, Tom 21: nr 2.
  2. Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików, Krzysztof Gąsior,  Alkoholizm i Narkomania 2008, Tom 21: nr 3.
  3. Związki partnerskie dorosłych dzieci alkoholików, Lucyna Bobkowicz-Lewartowska.
  4. Życie dorosłych dzieci alkoholików, Diana Borodziuk.
  5. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW – Strategie radzenia sobie DDA z przeszłością, Marta Powierza.
  6. DDA - kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików i dlaczego cierpią? - STOPuzależnieniom.pl
  7. dorosłe dzieci alkoholików oraz ich rodzice – aktualny stan badań, Sławomir Ślaski.

Podobne produkty