Zaburzenia więzi i wpływ relacji rodzinnych na seksualność osoby dorosłej

Cena: 49,00 zł

Seksualność odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu człowieka dorosłego, a kształtowana jest już od najmłodszych lat. W związku z tym ważne jest, aby mieć świadomość, że występujące w tej sferze problemy, mogą mieć swoje podłoże w sposobie funkcjonowania i specyfice rodziny pochodzenia.

Zarówno podczas terapii indywidualnej, jak i terapii pary należy więc szczególną uwagę zwrócić na kwestię rodziny pochodzenia oraz występujących w niej przekonań, stereotypów, pojęcia roli mężczyzny i kobiety, poglądów na seksualność czy modelu komunikacji.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jaka jest rola rodziny pochodzenia w problemach z tożsamością płci, rolą płciową czy seksualnością w parze?
  • Jak wykorzystać genogram w pracy z parą z problemami w obszarze seksualnym?
  • Jaki wpływ mają granice w rodzinie pochodzenia na stawienie granic w związku?
  • Jak pomóc klientom w odnalezieniu celu i motywacji do terapii?
  • Jak wypracować z parą wspólny język seksualności oraz wspólne przekonania odnośnie ról płciowych w związku?
  • W jaki sposób pomóc klientom z realizacji seksualności w związku?
  • Jak eksplorować obszar indywidualnej realizacji partnerów w parze?
  • Kiedy warto zaproponować klientom terapię indywidualną?

Wzorce wyniesione z domu rodzinnego mają duży wpływ na funkcjonowanie w dorosłym życiu i ma to zastosowanie również w kontekście seksualności. Dlatego tak ważnym jest dokładne przyjrzenie się rodzinie funkcjonowania klienta lub klientów oraz zidentyfikowanie najistotniejszych kwestii w kontekście m.in. przekonań o roli płciowej czy poglądów na seksualność. Dopiero dogłębna analiza może pozwolić na skuteczną diagnozę i odnalezienie źródła problemu, a następnie jego wyeliminowanie np. poprzez zmianę kluczowych w danym kontekście przekonań.