Dagna Kocur

Dr nauk humanistycznych, jest psychologiem, asystentem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się psychologią społeczną (wywieranie wpływu, manipulacja w terapii, władza) oraz seksualnością człowieka.