Piotr Szarota

Autor jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Psychologii PAN, autorem książek z pogranicza psychologii, socjologii i kulturoznawstwa, m.in. Psychologia uśmiechu. Interesuje się przemianami kulturowymi Europy w XX wieku, czego świadectwem są książki: Wiedeń 1913 oraz Londyn 1967. Książka Od Facebooka do post-przyjaźni opowiada o przeobrażeniach bliskich relacji w XXI wieku.