Barbara Szmigielska

Autorka jest pracownikiem naukowym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się psychologią dzieci i młodzieży oraz psychologią marzeń sennych.