Nowość

Przemoc domowa. Strategie ochrony i wsparcie dla ofiar

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ONLINE

  Dostęp lifetime

Cena: 149,00 zł

Zapraszamy Cię do uczestnictwa w certyfikowanym szkoleniu prowadzonym przez dr n. społ. Marlenę Stradomską psychologa, psychoterapeutę, suicydologa, eksperta Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Patroni
CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ONLINE
Przemoc domowa. Strategie ochrony i wsparcie dla ofiar

Codziennie jesteśmy świadkami przemocy, której doświadczają najmłodsi domownicy. Jak wynika z danych na podstawie badania z 2021 r. „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci” w Polsce jedno na pięć dzieci doświadcza przemocy fizycznej (19%) i psychicznej (18%). Z kolei 9% spotyka się z przemocą ekonomiczną, a 8% z nich doznaje przemocy seksualnej. Czy dziecko może zgłosić przemoc domową? Jak rozpoznać, że jest ofiarą przemocy? Gdzie warto zgłosić się po pomoc?

Popychanie, bicie, zastraszanie, kontrolowanie, ograniczanie dostępu do zasobów finansowych, molestowanie i gwałt – jak wynika z danych policyjnych, przemoc domowa to nadal bardzo poważny problem społeczny. W 2022 roku funkcjonariusze wypełnili ponad 61 tysięcy formularzy „Niebieskiej Karty”.

Dla kogo?

Webinar skierowany jest do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów, policjantów, pedagogów, psychologów, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, prawników.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do przemocy domowej
  • Przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna — ogólna charakterystyka
 2. Przemoc wobec dzieci — skala i statystyki
  • Badania dotyczące przemocy wobec dzieci
 3. Diagnoza sytuacji dziecka doświadczającego przemocy
  • Proces diagnozy systemu rodzinnego
  • Narzędzia stosowane w diagnozie
 4. Objawy doświadczania przemocy
  • Objawy zaniedbywania dziecka
  • Objawy maltretowania emocjonalnego dziecka
  • Objawy maltretowania fizycznego dziecka
  • Objawy maltretowania seksualnego dziecka
 5. Metody interwencji w przypadku przemocy wobec dzieci
  • Procedura "Niebieskiej Karty"
  • Postępowanie w przypadku rodziców lub innych osób dorosłych stosujących przemoc wobec dzieci
 6. Przemoc seksualna wobec dziecka
  • Formy wykorzystania seksualnego
  • Objawy wykorzystania seksualnego dziecka wg Beisert (2004)
 7. Diagnoza i pomoc dzieciom w różnych grupach wiekowych
  • Najczęstsze działania podejmowane przez terapeutów
  • Adaptacja interwencji do wieku i potrzeb dziecka
 8. Procedury i instytucje odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń przemocy
 9. Dodatkowe materiały edukacyjne dotyczące przemocy domowej
Kup dostęp do nagrania, jeżeli chcesz:
PROWADZĄCA:
dr n. społ. Marlena Stradomska

Psycholog, psychoterapeuta, suicydolog, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracownik w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym składającego się z dziewięciu części e-booka: Strategie radzenia sobie w trakcie trwania pandemii i nie tylko. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin, jest kierownikiem placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie. Dodatkowo jest ekspertką na platformie Życie Warte Jest Rozmowy i członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań Samobójczych.

Co otrzymujesz w cenie szkolenia?
 
KILKA PRZYDATNYCH WSKAZÓWEK
Jak korzystać z kursu?
 • obowiązuje przedpłata – certyfikat do pobrania i samodzielnego wydruku dostępny jest po zaksięgowaniu płatności po zalogowaniu na https://www.literka.pl/login/
 • dostęp do ebooków otrzymasz zaraz po uregulowaniu płatności online - do pobrania po zalogowaniu na: https://www.literka.pl/login/
 • webinar w formule lifetime – do nagrania możesz wrócić zawsze według potrzeb za tydzień, miesiąc czy rok

Podobne produkty