Promocja

Zaburzenia neurologiczne w praktyce psychoterapeutycznej

Cena: 56,95 zł 67,00 zł

Coraz większa liczba klientów zgłasza się do gabinetów specjalistów z problemami natury neuropsychologicznej. Pociąga to za sobą dynamiczny rozwój tej dziedziny psychologii, a jednocześnie stawia nowe wyzwania przed psychologami i psychoterapeutami. Czym charakteryzują się zaburzenia neuropsychologiczne i jaka jest specyfika pracy z klientem o tego typu problemach? Jak skutecznie diagnozować zaburzenia na tle neurologicznym oraz w jaki sposób dobrać metody terapeutyczne? Jak połączyć ze sobą farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w ebooku „Zaburzenia neurologiczne w praktyce terapeutycznej”, który poza merytorycznymi artykułami zawiera w sobie także praktyczne karty pracy przydatne w pracy gabinetowej z klientem

Patroni

Niniejsza publikacja zawiera:

  • artykuły pisane przez specjalistów-praktyków, w których na podstawie studium przypadku zaprezentowane zostały sposoby diagnozy i pracy terapeutycznej z klientem doświadczającym trudności na tle neuropsychologicznym,
  • karty pracy przydatne w pracy terapeutycznej, zawierające np. strukturę i najważniejsze elementy wywiadu diagnostycznego, test oceny wzrokowo-przestrzennych aspektów pamięci czy kryteria sygnalizujące potrzebę konsultacji neurologicznych. Zawarte w publikacji materiały poruszają zagadnienia dotyczą m.in.:
  • pracy z klientem z deficytami poznawczymi w ujęciu terapii farmakologicznej i niefarmakologicznej,
  • neuropsychologicznych podłoży zaburzeń osobowości,
  • identyfikowania u klienta objawów sugerujących uszkodzenie układu nerwowego, a tym samym wymagających konsultacji neurologicznych,
  • współwystępowania zaburzeń neurologicznych i zaburzeń nastroju, a także organicznych zaburzeń nastroju i epizodów depresji, manii i hipomanii.