Anna Oleszkowicz

Jest psychologiem, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką okresu dorastania, kryzysem i agresją wśród młodzieży. Napisała m.in. książkę „Kryzys młodzieńczy – istota i przebieg”. Jej hobby to dobra książka niepsychologiczna.