Zaburzenia odżywiania

Wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne oraz karty pracy dla psychologów i psychoterapeutów

Cena: 59,00 zł

Zaburzenia odżywiania (ang. eating disorders) są chorobami psychicznymi związanymi ze skutkami zdrowotnymi, a ponadto mają istotny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne dotkniętych nimi osób i funkcjonowanie rodzinne. Część przypadków kończy się śmiercią w wyniku znacznego wyniszczenia organizmu, dlatego istotne jest wczesne wykrywanie oraz właściwe leczenie chorujących. Niniejsza publikacja jest zbiorem tworzonych przez doświadczonych specjalistów wskazówek diagnostycznych, terapeutycznych, narzędzi terapeutycznych oraz kart pracy do wykorzystania z pacjentem psychologa i psychoterapeuty.

Patroni

Co zawiera niniejsza publikacja?

  • Zestawienie kryteriów diagnostycznych ICD 10, ICD 11 i DSM V wraz z praktycznymi wskazówkami ich zastosowania.
  • Obrazy przebiegu różnych rodzajów zaburzeń odżywiania: anoreksji typowej i atypowej, bulimii, zespołu napadowego objadania, zespołu nocnego jedzenia, bigoreksji, ortoreksji, pregoreksji i innych.
  • Wskazówki dotyczące różnicowania zaburzeń odżywiania oraz dobrych praktyk postępowania w przypadku psychicznych zaburzeń współwystępujących oraz chorób somatycznych.
  • Studia przypadków wielu zaburzeń odżywiania i konkretne wskazówki terapeutyczne.
  • Karty pracy do wykorzystania podczas sesji z pacjentami.