Martyna Cembrzyńska

Psycholog, oligofrenopedagog, specjalista terapii psychopedagogicznej dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, ze spektrum autyzmu, depresją, zaburzeniami lękowymi, trudnościami wychowawczymi, nadpobudliwych psychoruchowo. Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe.